Intervju Vesti

Интервју – Зад Аголот

Written by Dimitrije

Те вечери, 14. децембра 2018. године, почео је да пада најгори снег у Београду који је како то обично бива, осакатио саобраћај. Троле не иду, а у аутобус који евентуално наиђе на сваких 20 минута не може ни да се уће од гужве… а напољу снег до чукљева, зима, мокро.. једном речју одвратно и за не изаћи из куће. Управо те вечери у Божидарцу, Смоке Мардељано са гостима прави наступ. Толико пута сам уживо слушао Смоке Мардељана, једино што су то увек били неки групни концерти попут оног „Street code festival”, па је поред Смокија ту наступало још низ извођача или се Смоке једноставно сам појављивао као гост по различитим концертима да изрока неку своју песму или неку заједничку песму коју има са тим извођачем, а некада „само“ да баци фристајл.  Такође сам толико пута желео да одем и слушам Смокија на соло-наступу и сваки пут би ме нешто омело. Овог пута сам одлучио да то не пропустим ни по коју цену. На наступ кренем – сам. Овај другар нема паре, овај није у Београду, овог мрзи, изговора увек има, а ја сам чврсто решио да овај наступ нећу да пропустим.

Да скратим причу, сви гости су били сјајни: Кила33 Бигру и Паја кратак, Ели Џејн, Прти БееГее, Психоактив Трип, али ови момци – били су најављени као специјални гости, излетели су на бину и оставили ме без текста. У питању је реп група из комшијске земље Македоније, тачније из Скопља, која носи назив Зад Аголот. Након наступа Бигруа и Паје, на сцену је одједном излетело десетак људи и без поздрава или представљања одмах су почели да рокају најтврђу репчину преко најтврђих бум-беп битова! Верујем да није могуће пренети како сам се осећао у том тренутку, али употребио бих само једну реч – узнемирено! Тако сам се осећао, као да ће сваког тренутка да неко дође до мене и да ме испребија. Та енергија, ја бих чак рекао агресивност у преношењу својих песама, то до сада нисам искусио. Наравно, ако је то уопште могуће, ову реч „узнемирен“ користим у најпозитивнијем/најбољем могућем контексту у ком би ова реч могла да буде употребљена.

Целокупан наступ је био сјајан, али ја сам из Божидарца отишао под само једним утиском – оним који је на мене оставила до тада мени непозната екипа – Зад Аголот..! И никад ми није било драже што сам отишао сам на неки наступ да попијем једно и слушам репчину! Како даље не бих дужио увод, а могао бих да пишем до сутра – имам жељу да домаћу публику овде упознам мало боље са екипом и њиховим радом. Унапред се извињавам уколико превод није најодговарајући, свакако сам се потрудио максимално, мада мислим да је суштина сваког одговора остала иста. J У складу са писмом које је у службеној употреби и у Србији и у Македонији, одлучио сам да овај текст буде у целости написан ћирилицом.

Зад Аголот и Смоке Мардељано после наступа у Божидарцу 14.12.2018

Имам утисак да већинска публика у Србији није довољно упозната са реп сценом земаља бивше Југославије, зато бих желео да се боље представите срспкој публици: Ко чини Зад Аголот, када, како и где је настао Зад Аголот?

  • Зад Аголот настана како резултат на дружби и соработки на неколку скопски рап групи: СВП, Длабока Трага, Контра Напад, Римиски Масив, Паки и DJ Илич, за подоцна да ни се приклучи и DJ Oky Doky. Центарот беше Зад Аголот продукција, од која и дојде името Зад Аголот. Сите овие имиња веќе работеа на свој соло материјал и свативме дека во колективот е силата, официјално 2011, се роди Зад Аголот.

Екипа Зад Аголот настала је као резултат пријатељства и сарадње неколико реп група из Скопља: СВП, Длабока Трага, Контра Напад, Римиски Масив, Паки и DJ Илич, а касније се придружио и DJ Oky Doky. Центар је био “Зад Аголот” продукција, а отуд и име екипе – “Зад Аголот” (дослован превод је “иза угла”). Сва ова имена која су већ радила на својим соло матерјалима, схватила су да је снага у заједници. Тако је званично 2011. године настао Зад Аголот.

Шта значи/представља „Зад Аголот“? Да ли има неко скривено, дубље значење? Откуд такав назив екипе?

  • Името е многу едноставно, студиото во кое почнавме да снимаме се наоѓа зад аголот на улицата Манчу Матак, во Хром, Скопје, тогашно збиралиште на многу луѓе од сите страни на градот.

Име је настало веома једноставно. Студио у ком смо почели да снимамо налазио се иза угла улице Манчу Матак у Скопљу. На том месту се окупљају људи из свих крајева града.

С обзиром да вас у екипи има више од 10, испричајте ми како организујете ваш рад, да ли је неко у екипи вођа, односно „главни“? Како одлучујуете на којој песми ко и кад репује, ко је задужен за музику и битове, спотове и слично..?

  • Од работа со толкава група на луѓе, низ годините, сите научивме да работиме тимски и во други сфери во животот. Не е лесно да функционираш со 11 луѓе, но полека го баравме најприродниот начин, без никој да биде ограничен. Прво се изработува музиката, инструменталите, па темите кои ни се блиски и потоа кој која тема највеќе ја доживува, работи на таа песна. Нема некој фиксен начин на работа, природно се поклопува секогаш најдобро.

Радећи са толиком групом људи, током година, научили смо да радимо тимски и у другим сферама живота. Није лако радити и функционисати са једанаесторо људи, али смо полако тражили најприроднији како да радимо, а да нико не буде ограничен. Прво се уради музика, инструментали, затим се одреде теме које су нама блиске, а потом онај коме је та тема „најближа“, ради на тој песми. Не постоји строго одређен начин рада, спонтано се добро уклопи.

У неком интервјуу једног репера из Србије чуо сам изјаву  да се на нашим просторима просто тај хип-хоп звук ’90 није изнео до краја. Никад нико није успео да то дословно пренесе овде. Са друге стране, чини ми се да Зад Аголот читаву деценију и више након деведесетих година прави музику за коју бих ја рекао да звучи као да је директно из Бруклина. Да ли је могуће пренети публици са ових  простора прави, тврди бум-беп звук? Како публика прихвата и како на вашу музику реагује публика у Македонији, а како у другим комшијским земљама?

  • Секако дека е возможно, не само ние, постојат и други екипи кои добро го прават тоа. На крајот од денот се е до вкус кога ќе прашате за стилот на музиката, но пораката на песната секогаш треба да биде присутна. Имаш 3 минути да кажеш нешто што другите ќе го чујат, подобро искористи го. Луѓе губеле животи за таква прилика во минатото, а сега ние таа можност ја имаме бесплатно. Го сакаме бум-бапот бидејќи ни е најблизок до тоа што сме го слушале и сме растеле со него. Публиката сака да види искреност, енергија и добро да се забавува како дома, така и насекаде во светот. Да бидеме искрени досега имаме само два пати настапувано како екипа надвор од Македонија (еднаш во Белград еднаш во Софија ) така што и во Белград и во Софија публиката не прифаќа и не почитува поради енергијата и емоцијата која им ја пренесуваме во живо додека пак во Македонија покрај енергијата публиката не респектира поради пораките кои ги оставаме во секој текст и песна.

Наравно да је могуће, не само ми, постоје и друге екипе које то добро раде. На крају дана, све је до укуса када причамо о стилу музике, али порука треба увек да буде присутна у песми. Имаш три минута да кажеш нешто што ће други да чују, добро искористи то. Људи су за такву прилику губили животе у прошлости, а ми сада овде имамо ту могућност бесплатно. Ми волимо бум-беп зато што нам је тај стил најближи и зато што смо одрасли уз бум-беп. Публика воли да види искреност, енергију и воли да се добро забавља, како код куће тако и свуда у свету. Да будемо искрени, само смо два пута наступали као екипа ван Македоније (једном у Београду и једном у Софији), тако да ни у Београду ни у Софији публика није најбоље прихватила енергију и емоцију коју смо им преносили наступајући уживо, док у Македонији осим због енергије, публика нас не поштује због поруке коју остављамо у свакој песми.

Ко су екипи највећи узори када је музика и прављење музике у питању, како на страној тако и на домаћој сцени?

  • Многу луѓе, многу влијанија… Музиката немора честопати да е инспирирана од музика. Животни искуства, книги, филмови, луѓе, појави… Од странската сцена би ги одвоил Gangstarr, Wu Tang, Dilated Peoples, Pac,  James Brown, Nas, J Dilla,  Isaac Hayes, The Roots, Pete Rock, Nine и би можел до утре… Од домашната сцена, најпрво СВП, Стр2, Ајс, Против Сите и Темната Страна, како и нашите родители, подрумските плочи, дискмените и луѓето кои режаа мп3-ки кога немаше музика.

Много људи – много и утицаја. Музика није нужно инспирисана само другом музиком. Животна искуства, књиге, филмови, други људи, наступи… Када је музика у питању од стране сцене издвојили бисмо: Gangstarr, Wu Tang, Dilated Peoples, Pac,  James Brown, Nas, J Dilla,  Isaac Hayes, The Roots, Pete Rock, Nine и могли бисмо да набрајамо овако до јутра… Од домаће сцене издвојили бисмо најпре: СВП, Стр2, Ајс, Против Сите и Темната Страна, као и наше родитеље, подруме, дискотеке и људи који су резали мп3 дискове људима који нису имали другу музику.

Какав је ваш став о мејнстрим музици, трепу и тренду у хип хопу како на Балкану тако и у Свету, да ли прави/класични хип хоп звук заиста умире?

  • Хип хопот не е мртов, само добро скриен, како и секогаш, мораш да копаш малку за да го најдеш звукот што ти треба. Mainstream музиката е сосема друга тема. Трендот не припаѓа навистина на луѓето. Трендот постои да насочува и да создава потрошувачи, додека уметноста доаѓа од подлабоки места.

Хип хоп није мртав, само је добро скривен. Као и увек, мораш мало да копаш како би пронашао звук који тражиш. „Mainstream” музика је сасвим друга тема. Тренд не припада људима. Тренд постоји да створи и усмерава потрошаче, док уметност долази из дубљих места.

Да ли можемо да очекујемо сараднњу са неким извођачима са српске реп сцене?

  • Секако, разговаравме со Смоки Мардељано, за можни соработки оваа година, исто така уште неколку за кои не би откривале сега ништо.

Наравно, разговарали смо са Смоке Мардељаном о могућој сараднњи ове године, а исто тако још неколико сарадњи о којима сада не би откривали нешто више.

Који су неки будући планови Зад Аголота? Можемо ли да очекујемо нове албуме, спотове, наступе..?

  • Ова година треба да искочат изданијата на Куп Де Грас, Бранко СВП, Контра Напад и Аце КН. Во моментов ја снимаме и првата хип-хоп драма, театарска наречена Црнила Ремикс, која во соработка со талентирани луѓе ја адаптиравме ова лето.

Ове године треба да изађу соло издања: Куп Де Грас, Бранко СВП, Контра Напад и Аце КН. У овом тренутку радимо на првој хип-хоп драми, представу под називом “Црнила Ремикс(Darkness remixed/Мрачни ремикс), коју смо радили заједно са још талентованих људи овог лета.

Више о Зад Аголоту можете да пронађете на њиховој фејсбук страници, инстаграм профилу и јутјуб каналу “Бренсис”.

About the author

Dimitrije

Leave a Comment