Ostalo Serbian Rap Facts Vesti

Rep muzika u nauci o jeziku

Written by Dimitrije

Koliko ljudi u današnjem brzom – „instant“ vremenu zapravo posvećuje svoju punu pažnju muzici koju sluša? Svi smo svedoci masovne proizvodnje pesama „muzike iz pozadine“ – kako ja volim da je nazovem. To je ona muzika koju neko pusti kako bi čisto razbila tišinu, muzika kod koje nije važno ni ko, ni šta, ni kako peva, svira ili repuje, sve dok je dovoljno melodična da bude dobra pozadina i kao takva prihvaćena u širim krugovima nevezano za pol, starost ili uopšten muzički ukus „publike“ koja se tu nađe.., a Hip-Hop… Hip-Hop je sjajan! Sjajan je za sve, prilagodljiv – danas je čest slučaj da je Hip-hop upravo ta muzika za pozadinu, njime je lako manipulisati i podložan je modifikacijama (školski primer – MC ili DJ ispred naziva mnogih izvođača na pesmama turbo-folka…). Hip-Hop je osim što je Hip-Hop isto tako i Reagge i Drum ’n’ Bass, ako treba može biti i elektro muzika… Čak i Heavy Metal. Kao takav prikuplja pažnju najšire moguće publike koja možda i nije strogo fan Hip-Hopa. Hip-Hop je veoma zahvalan i pogodan za mnoge stvari: od implementacije u sve muzičke žanrove, komercijalne i one manje komercijalne i njihove popularizacije, do toga da može služiti kao predmet izučavanja jezičke kulture čitavih naroda. Svrha Hip-Hopa, odnosno njegova standardna primena je da zabavi, da se kroz njega iskaže određen stav ili mišljenje, da se iskaže nekakav bunt ili prenese nekakva poruka, a takođe, Hip-Hop može biti predmet istraživanja u nauci. Da li znate da u Srbiji postoje ljudi koji su to prepoznali i koji su srpski popularni Hip-hop slušali i izučavali na potpuno drugom nivou?

Naime, sasvim sam slučajno saznao za postojanje lingvističkog seminara koji nosi naziv „Žargonizmi, frazeologizmi, dijalektizmi u odnosu na standardni jezik“. Ovaj seminar se održao prvi put ove godine i to ni manje ni više nego u Obrazovno-kulturnom centru „Vuk Karadžić“ koji se nalazi u Tršiću. Naslov jednog od predavanja na ovom seminaru bio je „Modifikacije frazeologizama u srpskoj rep muzici“. Za seminar sam saznao od svoje drugarice Miljane koja je prisustvovala seminaru. Miljana je inače doktorand srpske filologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a osim što je meni bila „insajder“ sa ovog seminara i uopšte mi otkrila njegovo postojanje, rado je prihvatila da kaže koju reč rep muzici u nauci o jeziku.

Become a Patron!

Miljana kaže: „Rep muzika na našim prostorima uglavnom je bila predmet socioloških, antropoloških i kulturoloških istraživanja, a u poslednje vreme jezik rep muzike privlači i pažnju naših lingvista. Istraživači u domenu lingvistike širom sveta već godinama unazad bave se istraživanjima jezika rep muzike sa različitih aspekata (veliki broj ovih istraživanja dostupan je i na internetu). Analizom mogu biti obuhvaćeni svi jezički nivoi, dok se na fonetskom i, naravno, leksičkom planu uglavnom ispoljava najviše specifičnosti. Dakle, rep tekstovi mogu biti odličan izvor za proučavanje nestandardnih jezičkih varijeteta, posebno u domenu leksike, budući da obiluju, pre svega, žargonizmima, odn. slengom, što je uglavnom i prva asocijacija na ovaj žanr. Međutim, ne treba zanemariti činjenicu da, osim jezika rep muzike, analizom mogu biti obuhvaćeni i drugi žanrovi, jer, sve što je jezik, može biti predmet lingvističkih istraživanja.

Dakle, rep tekstovi mogu biti odličan izvor za proučavanje nestandardnih jezičkih varijeteta, posebno u domenu leksike, budući da obiluju, pre svega, žargonizmima, odn. slengom, što je uglavnom i prva asocijacija na ovaj žanr.

Budući da je jedna od oblasti mog interesovanja dijalektologija srpskog jezika, posebno bih se osvrnula na značaj rep muzike lokalnog/regionalnog karaktera. Kroz pesme izvođača koji u svom stvaralaštvu ostaju verni maternjem dijalektu možemo uočiti dijalekatske karakteristike na svim jezičkim nivoima ‒ od akcentuacije svojstvene datom dijalektu, preko specifične realizacije vokala, raznih morfoloških i sintaksičkih osobenosti, pa sve do dijalekatske leksike. Takođe, u pesmama ovog tipa dijalekat ima i određenu funkciju ‒ pre svega, teritorijalne identifikacije, može biti pokazatelj želje za distancom prema srpskom jezičkom standardu, težnje ka autentičnosti, a može biti i efektno sredstvo koje služi određenoj karakterizaciji. Za dijalektološka istraživanja posebno je pogodna priroda rep muzike koja je u velikoj meri bliska razgovornom jeziku, koji je u fokusu istraživanja u dijalektologiji. Na našim prostorima još uvek nema konkretnih istraživanja rep pesama u dijalektu, ali verujem da u narednom periodu neće izostati.“

Za dijalektološka istraživanja posebno je pogodna priroda rep muzike koja je u velikoj meri bliska razgovornom jeziku, koji je u fokusu istraživanja u dijalektologiji.

Dakle, Hip-hop je definitivno više od muzike čak i van svog izvora. Može da bude odraz jednog naroda, odnosno jednog naroda sa određenog područja, s obzirom na to da je muzika veoma značajni aspekt kulture svakog naroda. Kada naredni put u pesmi čujemo nešto poput BMW-a, Bahama, buksne, Audija, sisa i dupeta i svega sličnog, treba da se zapitamo da li je Hip-hop muzika, odnosno muzika uopšteno, zapravo ta jednostavnost na koju je većinom svedena, da li je muzika „šer“, „lajk“ i „sabskrajb“? Možda će nekom nakon saznanja o ovim istraživanjima naredno slušanje Bekfleša iz Novog sada ili D-fence-a, Stereo Banane ili Ding Donga iz Niša, Kruševac geta kao možda najspecifičnijeg ako pričamo o dijalekatskom repu, ili nekog drugog izvođača iz Beograda kao kulturnog centra u kom se na neki način i postavljaju standardi i okviri, zvučati malo drugačije. Klikom ovde možete da pogledate celu vest o seminaru na zvaničnom sajtu Instituta za Srpski jezik SANU.

Do nekih narednih istraživanja!

About the author

Dimitrije

Leave a Comment